Onursal Başkanlarımız

Tahsin YEŞİLDERE

Veteriner Hekim

Suphi Erdem ACAR

Veteriner Hekim

Tarık AKAN

Veteriner Hekim